OpleidingenEen leven lang leren!

 

Basistraject Poppen- en Objecttheater


Ben jij een liefhebber van poppenspel en beeldend theater? Gebruik je het op het toneel of in de klas? In het Basistraject Poppen- en Objecttheater leer je het magische moment te scheppen waarop jij, als speler, de pop/het object bezield en tot leven brengt. Je krijgt les van ervaren docenten en theatermakers.

inschrijven

 • Praktisch
 • Inhoud
 • Modulen
 • Recensie van een deelnemer

Startdatum

3 november 2019

Lesdag/lestijd

Zondag 11:30 – 17:00 (hou er rekening mee dat de tijden soms kunnen afwijken.) En twee keer een weekend. 2019/2020: 3 november 2019 - 21 juni 2020(werkschau)

Lesdata

2019
zondag 3 november
zaterdag 16 november(atelier Gouda)
zondag 17 november(atelier Gouda)
zondag 1 december
zondag 15 december

2020
zondag 12 januari(open les1)
zondag 26 januari
zondag 9 februari
zondag 8 maart
zaterdag 21 maart
zondag 22 maart
zondag 5 april(open les2)
zondag 19 april
zondag 17 mei
zondag 7 juni
zondag 14 juni
zondag 21 juni(werkschau)

Aantal lessen

17 bijeenkomsten
+/- 200 uur zelfstandig werken

Een module omvat 3- 11 lesuren. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, zoals leeswerk, scénes voorbereiden, aan je portfolio werken, poppen bouwen, inspiratiemateriaal verzamelen, relevante voorstellingen en tentoonstellingen bezoeken. Hiermee ben je wekelijks +/- 5 uur bezig.

Groepsgrootte

8-12 studenten

Docenten en mentoren

Merel van Gaalen, Martine van Ditzhuyzen, Anne Dronkers, Neville Tranter, Egon Adel, Jogchem Jalink en andere docenten die vanuit hun eigen specialisme lesgeven. Zij hebben vakinhoudelijke kwaliteiten, die gekoppeld zijn aan hun werkzaamheden en posities in de beroepspraktijk. Zij zijn deskundig in hun vak en bezitten de bevlogenheid om hun deskundigheid over te dragen op een nieuwe generatie in het poppen- en objecttheater. Naast didactische kwaliteiten, hebben zij liefde voor en interesse in de cursist. De confrontatie met een diversiteit aan docenten en daarmee met uiteenlopende stijlen en opvattingen, noodzaakt jou, de student, je eigen manier van leren en werken te ontwikkelen. Daarnaast zal Anne Dronkers als mentor optreden.

Locatie

Theater de Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag. Tevens zullen er lessen plaatsvinden in Gouda.

Bijzonderheden

Kledingadvies: Draag in de lessen gemakkelijk zittende kleding waarin je vrij kunt bewegen.

Kosten

€1594,21 excl. btw of €1929,- incl. btw
mét lidmaatschap van het NVP-UNIMA
€ 1643,80 excl. btw of €1989,- incl. btw
zonder lidmaatschap van het NVP-UNIMA
Prijzen omvatten naast de lessen persoonlijke begeleiding en een reader.
Betaling in termijnen mogelijk stuur daarvoor een e-mail naar .

Toelating

Je bent van harte welkom bij de Opleiding Poppen- & Objecttheater. Om je niveau goed in te kunnen schatten vragen we je na je inschrijving het volgende:

 • Jouw motivatiebrief waarom je voor de Opleiding Poppen- Objecttheater kiest en wat je aan het eind van je basisjaar wilt bereiken
 • Jouw CV met je ervaringen omtrent gevolgde spellessen, het presenteren voor publiek, het vervaardigen van poppen- en of objecten, je gevolgde opleidingen en cursussen
 • Eventuele foto’s van door jouw gemaakte poppen- en objecten (max. 5 foto’s)
 • Eventuele opname van max. 1 min van een speelscène van jou met een pop- of een object.

Inschrijven

Enthousiast geworden en heb je zin om deze opleiding te doen? Je kunt je hier meteen inschrijven!!

Wat leer je?
In de opleiding Poppen- & Objecttheater leer je het magische moment te scheppen waarop de pop/het object bezield wordt door jou, de speler en tot leven komt.

 • Je krijgt brede inzicht in de praktische uitvoering van spel met poppen en objecten.
 • Je leert in het basisjaar de technieken van het manipuleren van poppen en objecten.
 • Je leert in je spel poppen en objecten op een natuurlijke manier mee te nemen.
 • Je leer te improviseren met poppen en/of objecten
 • Je leert je stem passend en gezond te gebruiken bij het spel met poppen en/of objecten.
 • Je maakt kennis met verschillende technieken in het maken van poppen.
 • Je krijgt inzicht in de elementaire materiaalkennis.
 • Je leert de Nederlandse poppen- en objectgeschiedenis kennen.
 • Je leert je eigen theatrale keuzes onderbouwen met argumenten.
 • Je leert antwoorden te formuleren op de vragen: waar wil ik het over hebben, wat wil ik vertellen en hoe ga ik dat aanpakken.

Wat Doe je?
De opleiding is opgezet door eerst te doen, om daarna te reflecteren en specificeren. Daarom komen in het basisjaar de volgende vakken aan de orde: elementaire studie op het gebied van bewegen en manipuleren, stemles, elementaire spelles, een eerste kennismaking met het maken van poppen en objecten. In het optionele verdiepingsjaar wordt daar aan toegevoegd: scenario/storyboard, drama-analyse, vormgeving van uiteenlopende vormen van objecten en ander beeldend materiaal, muziek, uitbreiding van materiaalkennis en de eerste beginselen van scenografie, de smaakontwikkeling ten gunste van het beeld en het maken van een voorstelling.

De drieslag oriëntatie, concept en realisatie staat in de hele opleiding centraal. In de lessessies wordt zo veel mogelijk praktisch gewerkt. De sessies hebben het karakter van workshops. De te ontwikkelen vaardigheden worden geplaatst tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis en de vele mogelijkheden van het poppen- en objecttheater.

De modulen sluit je telkens af met een Werkschau. Het is van belang dat je beseft dat het spelen met poppentheater geen autonome kunst is, maar iets is dat je graag met publiek deelt. Bij de afsluitende Werkschau worden vertegenwoordigers van het beroepsveld uitgenodigd.

Voor wie?
Voor iedereen, die ‘iets met beeldend theater en poppenspel wil doen’

 • Voor (amateur)acteurs.
 • Voor de beginnende amateur poppenspeler met ambitie
 • Voor de beginnende theatermaker
 • Voor professionals die zich in poppen- en objecttheater wil scholen
 • Voor leerkrachten die poppenspel in hun lessen (willen) gebruiken

Er is voor jou een reader beschikbaar. Gedurende de cursus vragen we je een aantal leerboeken aan te schaffen. Vooral het zien van poppen- en objecttheater en atelierbezoek, zowel individueel als met de groep, levert een belangrijke bijdrage aan jouw ontwikkeling.

Toetsing gebeurt aan de hand van feedback op de opdrachten, door nabespreking van de presentaties en door evaluaties, zowel met de deelnemers als met de docenten. De bevindingen van de evaluaties worden vastgelegd in verslagen en aan de betrokken docenten voorgelegd (en indien nodig besproken). Ook wordt voor de rapportage regelmatig gefilmd en gefotografeerd. Naast deze verslaglegging hou je zelf een eigen portfolio bij. Dat gebeurt in de vorm van werkboeken, en van tussentijdse en eindevaluaties. Aan het eind van de studiejaar heb je inzicht op welk niveau je het jaar beëindigt en ken je jouw kracht en jouw uitdagingen.

Na afloop van het studiejaar worden je vorderingen door je docenten geëvalueerd en beoordeeld. Bij positief resultaat over je geleerde vaardigheden van de deelnemer, ontvang je het certificaat van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel/UNIMA.

Opbouw basisjaar

De opleiding is als volgt opgebouwd:

 • - Denken in beelden
  - Materiaalkunde & Poppenbouw
  - Elementaire manipulatie
  - Open les 1

 • - Stem en Fysiek
  - Elementaire manipulatie
  - Open les 2

 • - Materiaalkunde & spel met object
  - Elementaire manipulatie
  - Werken aan eindpresentaties
  - Werkshau voor publiek

Een module omvat 3- 11 lesuren. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, zoals leeswerk, scénes voorbereiden, aan je portfolio werken, poppen bouwen, inspiratiemateriaal verzamelen, relevante voorstellingen en tentoonstellingen bezoeken. Hiermee ben je wekelijks +/- 5 uur bezig.

Recensie van Studente Danielle Keijzer

Met veel enthousiasme begon ik eind 2015 aan de opleiding Poppen- en Objecttheater in Den Haag. De beginselen van het poppenspel; op een ongedwongen manier de eerste kneepjes van het vak leren. Van manipulatietechnieken, bewegen, stemgebruik en het maken van een eigen pop in een atelier. Het werd gauw duidelijk, dat het eerste jaar vooral gericht is op 'de beginselen van de wereld van het poppenspel'. Voor de één wat minder aantrekkelijk dat voor een ander. Het is vooral: heel veel zelf oefenen.

Docenten waren het er unaniem over eens;´Leer te falen! Probeer het opnieuw en faal weer. Probeer zoveel mogelijk uit en ga weer onderuit". Ook was er alle ruimte voor eigenheid binnen het proces; of je nu werkt met poppen, schaduwen, objecten, textiel, techniek, enz. De stimulans van een docent en de groep zijn belangrijk en nodig, ook als klankbord. Maar het daarna zelf uitproberen en blijven oefenen als je eenmaal thuis bent, is net zo belangrijk. Tijdens de werkschau hebben we het geleerde in de praktijk gebracht en getoond aan een klein publiek.

Ik kijk met veel plezier terug met als hoogtepunt een publiek te laten verwonderen over de magie van dit prachtige vak dat de wereld van Poppen- en Objecttheater is.

 

Login Form